Skuffa: Liv Kari Eskeland og Tom-Christer Nilsen er skuffa over at LO Vestland har satt foten ned for Hordfast. Foto: Arkiv

LO Vestland sier nei til Hordfast

Vi ser at radikale krefter har fått gjennomslag i LO, og reagerer sterkt på at LO nå går imot Hordfast. Det er historisk at noen går mot prosjekter en region har inne i NTP. Der er ingen garanti for at det fører til at pengene kommer tilbake til regionen.

Industrien på aksen Bergen- Stavanger er avhengig av å omstille seg på flere områder. Dette gjelder også å nå for nye oppgaver og markeder. Industrien er tydelig på at kommunikasjonene må bli bedre og at Hordfast må bygges om de skal greie omstillingene den nå står framfor.

Industrien i regionen vurderer også om slike brukonstruksjoner kan bli et fremtidig satsingsområde, dette kan bety arbeidsplasser og ekstra bein å stå på for industrien. Det er svært beklagelig at ikke den radikale delen av LO ser dette potensial

Det er underlig at en ikke ser at slike krumspring undergraver et arbeid som er godt forankret i politiske miljø, næringsforeninger, industrien og i alle miljø i LO og NHO. De som blir tapere er industriarbeidsplasser og på sikt hele Vestland.

Les også
LO Vestland vil ikkje prioritera Hordfast

Det er også underlig å se LO si nei til et prosjekt som i anleggsfasen vil skape mange arbeidsplasser i bygg og anlegg. Det vi trenger nå er ikke usikkerhet om fremtidige investeringer.

Vi frykter at denne radikaliseringen også vil føre til en trussel mot EØS-avtalen som er grunnleggende viktig for norsk eksportindustri. Dette kan svekke Vestlandet som næringsliv og industrihovedstad.

Det er skremmende når Rødt-politikere får diktere LO. Norsk samferdselspolitikk har alltid vært konsensusdrevet og det har skapt forutsigbarhet uavhengig av hvem som styrer. Fortsetter radikale krefter å styre fagbevegelsen mister de legitimiteten og setter hele trepartssamarbeidet i fare.

Hordfast er et klimaprosjekt som skaper arbeidsplasser og knytter hele Vestlandet sammen. Det er helt uforståelig at fagbevegelsen går imot Hordfast som sikrer eksisterende arbeidsplasser og skaper nye. Det er å svikte egne medlemmer og heller la Rødts ideologiske og radikale briller styre politikken.

Nå må Arbeiderpartiet og LO sentralt gjøre det klinkende klart at de står bak Hordfast, vi har ikke tid til flere omkamper og vi kan ikke risikere at det skapes tvil om et av Norges viktigste prosjekter.

Liv Kari Eskeland (H) og Tom-Christer Nilsen (H),

Artikkelen held fram under annonsen.

medlemmer av næringskomiteen på Stortinget