Jordvern: Fred Ola Bjørnstad stiller stiller spørsmål rundt jordvern i dette lesarinnlegget. Biletet er frå Hystad der det er søkt om regulering for 400 bueiningar. Illustrasjonsfoto: Henrik Mundal Andreassen

Matsikring og jordvern

Daglig får vi gjennom mediene påminnelser om at matsikring og jordvern stadig blir mer aktuelt.

Fra før vet vi at beredskapen på dette feltet i Norge kunne vært betraktelig bedre. Vi har jo f.eks. lagt ned alle kornlagrene i landet.

I et innlegg her i avisa mandag 13/1 då tok jeg bl.a. opp forholdet mellom boligbygging og matsikring/jordvern på Stord. Jeg stilte også et par spørsmål, det ene til Stord kommunes politiske ledelse, det andre til ledere i de lokale bankene.

Et greit svar på det ene spørsmålet kom her i avisa fra Senterpartiets leder, Jakob Bjelland. Skuffende nok har ingen representanter fra bankene svart på spørsmålet mitt om tankegangen bak utlånspolitikken som bankene fører overfor boligutbyggerne.

Les også
Jordvernpolitikk i Stord kommune

Bakteppet for dette siste spørsmålet var de 174 stordboligene (derav 64 nybygg) som lå ute på finn.no 10/1, dvs. dagen da jeg skrev innlegget, satt opp mot boligutbyggeres store interesse for å bygge ned enda mer dyrka og dyrkbar jord nær Leirvik.

Bankene er viktige, men også mektige samfunnsaktører og pådrivere i utbyggingssaker. Det er derfor av stor interesse for folk flest å få vite noe om tankegangen som ligger til grunn for bankenes politikk når de går inn i større boligprosjekter.

En bankkjenner jeg har snakket med, sa at bankene må ta mange hensyn når de vurderer prosjektene. En av dem er sysselsetting. Det er et forståelig hensyn. Arbeidsløse bygningsarbeidere er ikke noe vi ønsker.

Men hvis hensynet til sysselsetting føres for langt, havner vi snart i det absurde. Og satt opp mot nedbygging av brukbar matjord, blir det jo dobbelt absurd. Jeg vil tro at også bygningsarbeidere (muligens også bankansatte) trenger mat.

Les også
Indrefilet og jordvern

Hvis det skulle vise seg behov for flere nye boliger framover (i dag er 181 boliger til salgs på Stord, derav 63 nye), vil det ikke da være mulig å finne nok knauser og skog med dårlig bonitet for boligbygging?

Rundt de større byene i landet vårt hadde vi tidligere store og produktive landbrukseiendommer. Nå ligger de fleste av dem under stål, betong og asfalt.

Artikkelen held fram under annonsen.

En lignende situasjon, dog i en helt annen målestokk, bør vi vel unngå å komme i her på Stord?

Fred Ola Bjørnstad,

Stord