Motstand: – Eldøyane (biletet) er en særdeles belastet halvøy grunnet den industri som er der pr i dag fra verftet, demoleringen, Stord Base og en rekke andre aktører, skriv Jan-Hugo Holten i Miljøvernforbundet om Sunnhordland Naturgass si etablering av biogassanlegg. Foto: Henrik Mundal Andreassen

Motstanden mot SNG 100 prosent berettiget

Det tegnes i artikkelen i Sunnhordland den 14. mai 2020 under overskriften «JKP har lagt bak seg sitt verste år»…. et bilde av at motstanden mot biogassanlegg på Stord har vært tuftet på opportunisme, kampanje og påstander fra da NMF som har stått for motstanden sammen med den lokale gruppen Nok er Nok. Dette er 100% feil.

Siden NMF begynte engasjere seg i Grunnavågen for 24 mnd siden , 11 mai 2018, har det tydelige og klare bildet hele tiden vært at lokalisering har vært feil, at saksdokumentene fra SNG har vært usedvanlig svake og ufullstendige i sin beskrivelse og dokumentasjon. SNG har gjort og gjør fremdeles en slett jobb i fremføringen av anlegget sitt. NMF er rystet over at DSB har tatt så svakt materiale for god fisk og kjørt prosessen videre. Videre vil NMF understreke at regelverket og den praksis DSB jobber etter ikke tar opp i seg scenarier for ulykker ved lekkasje. Alle som har vært i industrien vet at en ikke kan garantere at det aldri vil lekke.

Eldøyane er en særdeles belastet halvøy grunnet den industri som er der pr i dag fra verftet, demoleringen, Stord Base og en rekke andre aktører. Det er snakk om utslipp til luft, vann, grunn, støy (med 20% overskridelse fra siste målte periode ifht grenseverdier satt), lysforurensning med mer. Alle som har befart, bodd eller jobbet i området kan skrive under på dette. Demoleringen har og de senere årene hatt problemer med å levere på utslipp. Verftet utvider med kai kostnad 350 MNOK. Det blir mer arbeid, mer miljøpåvirkning.

NMF har klage på DSBs arbeid liggende hos overordnet departement. Sistnevnte tror ikke behandlingen er ferdig før etter sommerferien. SNG har ennå ikke levert søknad på oppstart og drift til DSB. Dette er ikke plankekjøring. NMF kommer til å følge saken nøye videre.

Jan-Hugo Holten,

saksbehandler på biogass saken Grunnavågen og Eldøyane i Miljøvernforbundet (NMF)