Stiller spørsmål: Ann Kristin Aaseth krev svar frå Marit Himle Pedersen. Arkivfoto: Kjetil Østrem

Mye synsing og lite fakta om barnehager

Spørsmål til Marit Himle Pedersen

I innlegg i Sunnhordland 7. februar skriver Marit Himle Pedersen: «Kommunane må kunne stille same krav til private aktørar som til dei offentlege barnehagane. Viss ikkje stortingsfleirtalet endrar lova som i dag fredar kommersielle barnehagar, vil ikkje lenger barnehage vera eit offentleg velferdstilbod. Kommersielle aktørar får då gjera seg uavhengige av offentlege driftsmidlar og foreldrebetaling når dei skal bygga opp rikdommen sin. Dette går ikkje lenger!»

Det er mye synsing og lite fakta i denne opphetede diskusjonen rundt private og kommunale barnehager.

Jeg vil gjerne ha svar på hvilke krav kommunen trenger å stille de private barnehagene?

Vi har samme barnehagelov å forholde oss til. Vi må følge samme rammeplan for barnehager. Vi har samme pedagognorm og samme bemanningsnorm. Vi har samme krav om å følge opp barn med nedsatt funksjonsevne. Kommunen utfører både skriftlig stedelig tilsyn i de private barnehagene, på lik linje med de kommunale. Vi deltar i de kommunale satsningene, nå sist på en inkluderende skole og barnehage.

Hva er det som freder de private barnehagene? Små private barnehager sliter økonomisk over hele landet. Vet du at de private barnehagene får driftstilskudd tilsvarende kommunens kostnad 2 år tilbake i tid. Altså, hvis det koster 214000 å ha Peder Kommune i barnehagen i 2018, så får den private barnehagen 214000 kr for å ha Peder Privat i barnehagen i 2020.

Alle private barnehager har tarifflønn og pensjonsavtaler helt på høyde med de kommunale. Derfor har også de private barnehagene en kostnad opp mot 80% på lønnskostnadssiden.

Les også
Storpolitikken sine utslag for folk flest

Sånn jeg leser deg, Marit Himle Pedersen, ønsker du at Vilvettene barnehage, Valvatna FUS barnehage, Nordbygdo FUS barnehage, Ås barnehage, Sæ barnehage, Solsikkebarnehagene, Olderdalen FUS kulturbarnehage, Kårviksmarka FUS barnehage og mange flere skal legge ned. Uten offentlige driftsmidler er det ikke mulig å lønne ansatte. Hva sier Udanningforbundets medlemmer om dette?

Jeg er daglig leder i en FUS-barnehage med 15 ansatte pedagoger, fagarbeidere, assistenter og lærling, til sammen 34 årsverk, som hver eneste dag tenker barnet først! Jeg blir oppriktig lei meg når du som representerer Utdanningsforbundet påstår at disse 15 pedagogene jobber for å bygge opp enn rikdom til sin eier og at du ønsker barnehagen deres nedlagt.

FUS er en eier som satser sterkt på kvalitet. Alle ledere får grundig opplæring. Alle pedagoger får jevnlig kurs og opplæring. Vi ansetter helst pedagoger med erfaring og fagarbeidere. Når vi ansetter assistenter så blir de pålagt å ta assistentprøven. Det krever kompetanse å ivareta barn. Hvem betaler det? Det tas av barnehagens driftsmidler. Jeg kan ikke svare for andre enn min barnehagen, men jeg kjenner relativt godt til de andre private. Jeg ser ikke noen som sparer på fargeblyantene fordi de har en privat eier som gjør seg rike på utbytte.

Artikkelen held fram under annonsen.

Anne Kristin Aaseth

Daglig leder

Nordbygdo FUS barnehage AS