«Eskeland og de fleste andre lokalpolitikere er ganske blinde for hva vi faktisk har av verdifull natur i Sunnhordland», skriver Per Fadnes. Foto: Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Naturen i Sunnhordland; Få det inn!

I Sunnhordland 25. juni kunne vi lese følgende: «Full jubel i reisenæringa i regionen». «Visit Sunnhordland» har fått diplom fra klima og miljøvernministeren for merket «Bærekraftig reisemål». Det er flott å kunne skilte med noe slikt, og det er positivt at det er optimisme i reisenæringen etter coronaepedemien. Det mest interessante i reportasjen fra et naturvernsynspunkt er imidlertid utsagnet fra høyrepolitiker Liv Kari Eskeland: «Når ein bur oppi eit slikt eldorado som me har her i Sunnhordland blir ein blind for kva me faktisk har her. Det gjeld å få det ut. Me har mykje å vera stolte av», sier Eskeland.

Les også
Her får Visit Sunnhordland anerkjend reisemerke av ministeren

Endelig har vi fått det svart på hvitt. Eskeland og de fleste andre lokalpolitikere er ganske blinde for hva vi faktisk har av verdifull natur i Sunnhordland. Det er flott at det blir sagt rett ut, for mange av oss har visst det lenge når en ser hva de er villige til å ofre av unik natur av global betydning for å kunne kjøre på fire felt fra Bergen til Stord. Vi må ikke «få det ut», vi må få det inn! Kunnskap om våre unike naturkvaliteter som står i fare for å bli ødelagt av Hordfast er totalt mangelvare hos våre politikere både lokalt og nasjonalt. Dersom denne elementære kunnskapen hadde vært til stede ville et slikt prosjekt vært skrinlagt for lenge siden – men som Eskeland sier, «ein blir blind for kva me faktisk har her». Jeg skrev tidligere et langt innlegg i Sunnhordland om hvor unik naturen vår er, og hvor stolte vi burde være av å bo i et slikt natureldorado, men slik kunnskap går tydeligvis ikke inn hos våre politikere. I dag er Hordfast gått fra å være et miljøprosjekt til å bli et mobilitetsprosjekt. Både hordfastlobbyistene og vegmyndighetene har innsett at å argumentere for at Hordfast er et miljøprosjekt ikke lenger er mulig, så da står en igjen med et mobilitetsprosjekt som de fleste i Sunnhordland ikke har bruk for. Det er vel og stor fare for at «Visit Sunnhordland» fort blir «avskiltet» dersom dette prosjektet realiseres, hvis ikke er det vanskelig å forstå hva som ligger i begrepet bærekraft. Hordfast er så langt fra bærekraftig som det er mulig å komme.

Så lokalpolitikere i Sunnhordland: Få det inn – naturen i Sunnhordland er unik i global målestokk, og må bevares både av sin spesielle egenverdi, men også for at fremtidige generasjoner skal få mulighet til å oppleve disse unike naturkvalitetene.

Per Fadnes, Naturvernforbundet Stord