HORDFAST: «At SV eventuelt har stemt feil, må Nevra og SV selv ta ansvar for», skriver Øyvind Halleraker, daglig leder i Hordfast AS. Foto: Henrik Mundal Andreassen

Nei, Arne Nævra (SV), jeg har ikke referert feil

Jeg refererte fra voteringen og under gjengis et utdrag fra voteringsprotokollen i Stortinget under votering i saken om NTP (2022-2033):

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 316, 317, 321-323, 325-332, 334-337, 339-341 og 344-353, fra Rødt.

Forslag nr. 331 lyder:

«Stortinget ber regjeringen stoppe videre utbygging av E39 Stord-Os (Hordfast).»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Rødt ble med 85 mot 2 stemmer ikke bifalt.

I mitt innlegg i Sunnhordland var temaet overveldende støtte til Hordfast fra partiene på Stortinget både i debatten og i voteringen. Dette er svært gledelig og viser at vi er langt nærmere målet om en ferjefri og moderne vei mellom Bergen og Stavanger.

Les også
Hallerakers oppsummering av den politiske støtten er feil

At SV eventuelt har stemt feil, må Nevra og SV selv ta ansvar for. For øvrig er det vel få som er i tvil om at SV er imot Hordfast. SV med Arne Nævra i spissen vil bruke de store midlene i NTP til jernbanebygging på Østlandet og Nord-Norge-banen. Det blir det ikke vekstimpulser til Vestlandet av, snarere tvert imot.

At Nævra blir såpass provosert av fakta at han må ty til personkarakteristikker lar jeg ligge. Hordfast AS er eid av næringsliv og kommuner som arbeider for fortsatt vekst og utvikling også på Vestlandet.

Artikkelen held fram under annonsen.

Øyvind Halleraker, daglig leder, Hordfast AS