AVVISNING: 700-800 kr er fullstendig urealistisk, skriv Øyvind Halleraker i lesarbrevet. Arkivfoto: Henrik Mundal Andreassen

– Nei, det skal selvsagt ikke koste 800 kr å kjøre Hordfast

I den senere tid har det framkommet feilaktig påstand om at bompengetaksten i Hordfast kommer til å bli kjempehøy. Dette er påstand framsatt av en saksbehandler i Norges Miljøvernforbund. Sannheten er at prisen kommer til å ligge 10-15% over dagens fergebillett. Og best av alt - det blir helt gratis etter max 15 år, som alle andre ferjeavløsningsprosjekt.

Les også
Hordfast-saka: Beklaga Facebook-innlegg etter reaksjonar

Trekantsambandet ble eksempelvis gratis etter 12 år, der ville det i dag kostet kr. 150,- for liten bil og kr. 1.050, - for vogntog. Mao store besparelser for folk og næringsliv!

Alternativet er ferjebetaling til evig tid.

Det er dessuten ikke i noens interesse at bompengene blir så høye at det fører til betydelig avvising. 700-800 kr er fullstendig urealistisk.

Snarere tvert imot, bompengene bør ligge på et nivå som rettferdiggjør fordelen av å reise ferjefritt, slik det har vært gjort i alle andre slike prosjekt.

Les også
Ordførar fryktar at heile Hordfast-prosjektet vert lagt i skuffen

Det er dette som regulerer forholdet mellom «annen finansiering» og statens bidrag – ikke motsatt.

Statens Vegvesens nyeste beregninger for Hordfast viser et totalt kostnadsbilde på 36.7 milliarder kroner. Av dette ser de for seg en bompengefinansiert andel på 17,4 milliarder (47,4%). Noen hevder at bompengene har økt drastisk siden forrige beregning. Det er ikke er riktig. Bompengegrunnlaget er inflasjonsjustert, og trafikken har økt, men ligger ellers nokså fast.

Derimot har prosjektet blitt langt billigere, derfor har andelen økt!

En analyse utarbeidet av Hordaland Fylkeskommune og Statens Vegvesen i 2015, anbefalte en bompengesats på kr 339,- for personbil. Dagens ferjetakstregulativ tilsier kr. 331,- for personbil.

Det er for tidlig å gi eksakt pris på bompengepasseringer i Hordfast, men at taksten vil ligge ca 10-15% over dagens fergetakst pr 1/1-20 for liten bil, er en god prognose.

Artikkelen held fram under annonsen.

Øyvind Halleraker, daglig leder i Hordfast AS.