– Stord treng alle kommunale barnehagar!, skriv fagforeiningsorganisasjonar ved Stord sjukehus i ein felles uttale. Foto: Henrik Mundal Andreassen

Nei til nedlegging av Furuly barnehage

Fra Furuly dagheim til – Furuly barnehage

Stord sjukehus har sin historie tilbake til Furuly helseheim i 1908.

I februar 1971 søkte Fylkesmannen i Hordaland Stord kommune angående ombygging av kjøkkenfløyen til daginstitusjon for barn. Det fikk navnet Furuly dagheim, og var lokalisert i kjelleren i det gamle administrasjonsbygget.

Den 1 juli 1971 i kommunestyremøte (sak 14) fattet kommunestyret vedtak om driftsavtale av Furuly dagheim.

Furuly dagheim var primært tenkt å gi barnehageplass til ansatte på Stord sjukehus.

Den 10. oktober 1988 ble Furuly dagheim flyttet til et lite hus i skogen, bare noen meter fra sjukehuset. Navnet ble nå Furuly barnehage, i tilknytting til det nybygde Fylkessjukehuset på Stord.

Les også
Foreldre og barnehagetilsette heldt tordentalar under open høyring på Rådhuset

Hordaland fylkeskommune sto for byggingen av barnehagen, men Stord kommune tok på seg ansvaret for driften.

Furuly barnehage ble offisielt åpnet den 23. november 1988.

Avtalen mellom Hordaland fylkeskommune og Stord kommune var at Stord sjukehus skulle disponere minimum 25 barnehageplasser. Vi vet ikke om denne avtalen har blitt avviklet?

Ordfører Werner Hagerup sa til Bladet Sunnhordland:

Artikkelen held fram under annonsen.

«Det er virkelig kjekt å sjå dette resultatet som er til beste for barn og deira oppvekstmiljø» (24,11,1988).

Nesteleiar i helse- og sosialstyret og formann i barnehagenemnda Agnar Presthaug sa til Bladet Sunnhordland samme dato:

«Uttrykte glede over å få vera med på denne naudsynte fornyinga av Furuly barnehage. Ein barnehage skal ikke berre vera ein stad for plassering av barna på dagtid, men også eit tilbud for dei i oppveksten».

Furuly barnehage var den første kommunale barnehagen i Stord kommune.

Aktiv rekruttering.

Fagforeninger og ansatte ved Stord sjukehus ser med stor bekymring på konsekvensene for sjukehuset vårt om Furuly barnehage blir lagt ned.

Bekymringen er at sjukehuset ikke skal klare å rekruttere nok kvalifisert personell, for eksempel: Overleger/ assistentleger, terapeuter, spesialsjukepleiere, bioingeniører, radiologer, radiografer eller annet kompetent pleiepersonale.

I 1995-1996 satte Hordaland fylkeskommune i gang en effektiv rekrutteringskampanje.

En delegasjon fra Hordaland reiste til Tyskland for å gi tilbud til forskjellige legespesialister, slik at de kunne komme til Hordaland for å etablere seg her. Mer enn 20 leger valgte å komme. Seks av disse legene valgte Stord. Den gang hadde sjukehuset tilbud om bolig, norskopplæring, barnehageplass, skoleplass o.l.

For å opprettholde kvalitet og høyt faglig nivå etter krav fra Helsedepartementet må Stord sjukehus ha spesialister på forskjellige felt (medisin/ kirurgi/ psykiatri/ gynekologi o.l.) . Det er viktig å ha et konkret tilbud som kan gjøre det attraktivt å komme til Stord, spesielt til dem som har familie med små barn.

Les også
Lang ansiennitet gir høgare utgifter

Stord Sjukehus må jobbe aktivt og ha en realistisk rekrutteringskampanje for å lykkes med å tilsette nytt personell.

Artikkelen held fram under annonsen.

Når sjukehuset går ut for å prøve å rekruttere, presiseres det at i nærheten av sjukehuset har vi barneskole, barnehage, matbutikk o.l.

Om politikerne på Stord velger å legge ned Furuly barnehage, kan det bli en reell fare for at sjukehuset ikke klarer å fylle kravene som trengs for å ha et godt tilbud til alle pasienter fra hele Sunnhordlandsregionen.

«Sunnhordlendingene kan pakke bort faklene sine»

(Olav Klausen, Administrerende direktør i Helse-Fonna til Bladet Sunnhordland 29.01.20)

I mange år har fagorganisasjoner og tilsette ved Stord sjukehus stått på barrikadene for å kjempe for sjukehuset sin overlevelse. Det siste året har vi fått mer stabilitet og har lagt faklene på hyllen. Men alle disse kampene kunne vi ikke vunnet om vi ikke hadde med oss politikere fra flere ledd, og ikke minst hele lokalsamfunnet. Nå vil vi som jobber for Stord sjukehus hente faklene ut igjen og kjempe for å beholde den tradisjonsrike Furuly barnehage. Denne barnehagen hører til nærområdet, lokalsamfunnet og sjukehuset. Vi vil ikke akseptere at vår historie blir tatt fra oss, og vi vil ikke akseptere at vår identitet og kultur blir tatt fra oss.

Vi vil og minne om at Stord sjukehus er godkjent læringsinstitusjon for leger i spesialisering.

Vi vil og minne om at Furuly barnehage er beredskapslokal for Stord sjukehus.

Her er fire konkrete eksempler på hvorfor skal ikke legge ned Furuly barnehage.

(fikk lov til å gi navn og tittel)

1.- LIS- 2 (assistentlege, medisinsk avdeling ) Hafsa El-Kathiri, har flyttet til Norge og Stord med to små barn på 2 og 4 år. Sitat «.Det er viktig for meg å ha barnehageplass i nærheten av jobb min, fordi jeg og mann min har ingen familiemedlemmer i Norge. Jeg må ofte være litt lengre på jobb og det ikke kunne vært mulig hadde barnehagen barnehagen ikke nærten sånn jerg kan hente barna i løpet av 5 minutter.

Artikkelen held fram under annonsen.

Mannen min og barna er nye i Norge , vært her siden juni 2019. Barna mine er 2 og 4 år og de kunne ikke et eneste ord på Norsk når vi kom. Det tok tid for de å ha seltillit å kunne forsøke å anakke og det er fordi de ansatte på Furuly barnehage har vært veldige imøtekommende , tålmodige og erfarne. Nå føler barna mine endelig trygge og å begynne på ny barnehage vil være en sto utfordring.» sitat slutt.

2.- LIS 2 (assistentlege, kirurgisk avdeling) Anna Trabis, har et barn som går i Furuly Barnehage. For henne er det også viktig å ha barna nær arbeidsplassen da hennes mann pendler til jobb.

Sitat fra Anna Tribris « For meg som har vakt til kl 15:40, enten på avdeling eller på poliklinikken, med mye skriving etter pasientbehandling og ting som ikke alltid går etter skjema, er det viktig å ha barnehage i nærheten av sjukehuset. Mannen min jobber på Bømlo, og han rekker ikke å henta barnet. Denne barnehagen har veldig stabile ansatte, og personalet har lite fravær. Det er viktig å vite at barnet føler seg trygg. For min jente tar det tid før hun blir vant til nye folk. Hvis barnehagen blir stengt, blir det krise for meg og min mann. Stord kommune må tenke på at det ikke er enkelt å skaffe leger til sjukehuset som vil jobbe og bo fast på Stord. Det er en fordel at vi kan ha barnehage rett ved sjukehuset» sitat slutt.

3.- Oleg Nesterenko (Lege som jobber på Legevakt / IDA). Han har også barn som går i Furuly barnehage. En at de tingene som gjorde at han valgte å komme til Stord, var akkurat barnehageplass i nærheten av arbeidsplassen. Han skal begynne som lege på Stord sjukehus den 01.03.20.

Han er veldig frustrert over situasjonen rundt barnehageplass.

4.- Camilla Polden ( kardiologisk sjukepleier). Sitat «For oss sjukepleiarar kan det være avgjærende for valg av arbeidskarriere å ha en barnehage i nærheten. Me valgte Furuly i utgangspunktet av praktiske årsaker og kunne ikke vært mer nøgd med barnehagen. Å kunne levere i barnehage og nå tidligvakt på Stord sjukehus kl 07:00 er viktig. Tenker at denne barnehagen er viktig for rekruttering til sjukehuset.» Sitat slutt.

Skuffelse, bekymring og frustrasjon.

De som jobber på Stord sjukehus og Stord DPS og som har barn som går i Furuly barnehage, er alle skuffet og frustrerte over at politikerne på Stord har funnet en så dårlig løsning at de vil legge ned en barnehage.

Politikere på Stord må forstå at barn ikke kan måles i penger. Barna er framtiden som en skal satse på. Barna er ikke en belasting, men en ressurs som en kan investere i med god samvittighet. De er den beste kapitalen for Stord kommune.

Les også
Jorge del Pino vil kjempa for alle kommunale barnehagar - no står han i bresjen for Furuly

Vi vil også minne om at i Ådland-Nordbydo-området er det ikke flere kommunale barnehager.

I dette området er det borettslag og flere nye boligfelt med mange nye småbarnsfamilier som har etablert seg.

Blir Furuly barnehage lagt ned og barn blir flyttet fra nærmiljøet sitt for å å gå i barnehage et annet sted, vil det utløse flere uheldige konsekvenser. Ikke bare for rekrutteringen til sjukehuset, men også at det blir mindre miljøvennlig med all transport, og barna som vokser vil ikke gå i samme barnehage som dem de skal gå på skole med senere.

Uønsket og uheldig situasjon.

Det er en beklagelig situasjon som politikerne på Stord har satt samfunnet i:

Barnehage mot barnehage.

Bydel mot bydel.

Vi ønsker ikke å ha et delt samfunn på grunn av dårlig gjennomtenkning av politikere.

Vi vil ha alle kommunale barnehager på Stord, og ønsker ikke mer etablering av private aktører.

Arbeidstakerorganisasjoner og tilsette ved Stord sjukehus vil be politikerne om å reversere komitévedtaket om nedlegging av Furuly barnehage.

Vi vil be om at politikerne ser på andre løsninger enn å legge ned en barnehage på Stord.

STORD TRENGER ALLE KOMMUNALE BARNEHAGER!

Med vennlig hilsen:

Fagforbundet: Hovedtillitsvalgt Jorge Del Pino (Portør)

Den Norske Lægeforening: Hovedtillitsvalgt Anne Catherine Skaar (Anestesioverlege)

DELTA: Hovedtillitsvalgt Eldbjørg Solheim (Kokk)

Norsk Radiografforbund: Hovedtillitsvalgt Ida Frugård Johnsen (Radiograf)

Nito: plasstillitsvalgt Emilie Strandenes (Bioingeniør)

Presteforeningen: kontakttillitsvalgt Valborg Marie Sinnes (Sjukehusprest)

Felles Organisasjon (FO): kontakttillitsvalgt DPS/BUP

Norsk Ergoterapeutforbund: Plasstillitsvalgt Geir Arne Seglem Spesialergoterapeut)