KRITISK: «Flagget skal være samlende ikke splittende» skriv leserbrevskribenten. Foto: Magne Kydland

Nei til prideflagg som splitter nasjonen

Demokratene Vestland mener det blir helt feil å sidestille prideflagget med vårt norske flagg på offentlige bygninger. – Det norske flagget symboliserer noe alle nordmenn kan samle seg under. Det vil ikke være slik med forskjellige andre flagg? Flagget skal være samlende ikke splittende. Det er nettopp derfor det har vært en streng lov i mange år. Det er kun det norske, samiske og kommuneflagget som skal henge på offentlige flaggstenger. Det burde det fortsatt være. Så må kommunene gjerne henge opp andre flagg på torg og langs gater, om de ønsker det. Men de offisielle flaggstengene er noe annet.

Les også
Endring i flagglova: Lov å heisa Pride-flagg

Den nye lovendringen kan føre til en kamp om de offentlige flaggstengene fra ulike organisasjoner og parti som vil promotere seg selv og sin ideologi. Dette er uheldig. Offentlige flaggstenger burde være reservert for det norske flagget, det samiske eller kommuneflagg.

I denne saken har Demokratene folket med seg. En overveldende andel av de mer enn 3.000 høringssvarene som kom inn, tok til orde for å beholde dagens flagglov! Det viser at det norske flagget står sterkt, og bør hegnes om av alle partier. Dessverre står Demokratene alene sammen med FrP, og det er skuffende at verken Senterpartiet eller KrF vil lytte til vanlige folk. Gud velsigne dette landet.

Jan-Ove Fromreide, Demokratene Vestland

Trygve Barfot, Demokratene Vestland