Hordfast og E39: – Statens vegvesen sin plan for nye E39, som det hittil har vært støtte for i fylket/regionen, blir foreslått nedprioritert av Vestland fylkesutvalg. Denne gangen skyller de ikke på trasévalget, men begrunner det med at E39 kan vente til fordel for andre veiprosjekt i Bergensregionen, skriv Rolf Simonsen i Tysnes Arbeidarparti. Illustrasjon: Statens vegvesen

Noe er galt med Vestland fylke/region

I fire måneder varte ideen om kraftregionen Vest. Vest skulle være motoren og drivkraften i den nye regionstrukturen. Her var store ressurser, framtidsrettet og dynamisk skapertrang og mange gode krefter som skulle lede oss videre mot framtiden. Det lå til rette for at vår kraftregion hadde en visjon og en felles forankring. Det skulle satses på utvikling og verdiskapning her hvor verdiene er og en infrastruktur som gjorde det hele mulig. Den gamle fylkespolitikken handlet mye om å sikre ressurser til å bøte på den offentlige underfinansieringen i utviklingen av Norges nest største by, ofte på bekostning av distrikter som også har et sterkt behov for videreutvikling, skulle byttes ut med en regionpolitikk som så helheten i å utvikle regionen for på best mulig måte nyttiggjøre ressursene i denne nye sterke regionen. I denne sammenhengen er infrastruktur en avgjørende del av helheten.

Les også
Nederlag for Hordfast i seks timar langt maratonmøte i fylkestinget

Tilbakeblikk

I 1980 startet Statens vegvesen et 20-årig mer eller mindre kontinuerlig arbeid med plan- og utgreiingsarbeid for å avklare trasé for ny stamveg mellom Stord og Bergen. I juni 2000 behandlet og vedtok fylkestinget fylkesdelplanen for E39 Kyststamvegen, strekningen Stord-Halhjem. Miljøverndepartementet godkjente fylkesdelplanen i mars 2001, og i april samme år startet arbeidet med kommunedelplan i de berørte kommunene. Alt er i rett utvikling for Vestlandet, men så klarer sentrale krefter hovedsakelig i Bergen å skape uenighet om trasévalget. Her er også fylkesgrupperingene i NHO og LO med. Fylkestinget snur og resultatet blir at departementet legger hele hordalandssatsingen i skuffen for saker som skal utsettes på grunn av lokal uenighet. Pengene går til veiutbygging i andre fylker.

Nå gjentar det hele seg.

Statens vegvesen sin plan for nye E39, som det hittil har vært støtte for i fylket/regionen, blir foreslått nedprioritert av Vestland fylkesutvalg. Denne gangen skyller de ikke på trasévalget, men begrunner det med at E39 kan vente til fordel for andre veiprosjekt i Bergensregionen. Og LO Vestland er med igjen uten med et ord å forklare hvorfor de vil begrense utviklingsmulighetene for næringslivet vårt. LO begrunner sin uttalelse med at E16 mellom Bergen og Voss er rasfarlig og det er jo riktig. At den nevnte strekningen på E39 er en av de riksveistrekningene som gjennom årene har krevd flest menneskeliv velger LO Vestland ikke å nevne. Det er nærliggende å spørre om et liv i Sunnhordland ikke er like mye verd. Regjeringen hører nok om bråket i Vestland og vi risikerer en ny årelang utsettelse på den viktigste samferdselsåren for næringslivet på Vestlandet. Men vil regjeringen ta pengene fra E39 for gjøre E16 mindre rasfarlig?

Les også
Bergen seier nei til Hordfast

Eller kan statens veisatsing havne her:

14. februar skriver Dagbladet at regjeringen har bedt Nye Veier om å foreslå strekninger de kan overta. Det har de nå gjort, og en av strekningene er E134. Forslaget ble lagt fram på en veikonferanse i Tysvær torsdag, melder NRK samme dag. En slik utbygging er foreløpig beregnet å koste mellom 120 og 150 milliarder kroner ifølge administrerende direktør Anette Aanesland i Nye Veier AS. Regjeringer har en tendens til å like nye iøynefallende prosjekt og er nå gitt muligheten til å gi fylkespolitikerne i Vestland skylden for at satsingen på E39 uteblir noe som frigir titalls milliarder til andre veiprosjekt som E134 over Haukeli.

I regionreformen har vi glemt det viktigste.

Vi har glemt å bytte ut de gamle politikerne som sto for en gammel fylkespolitikk med nye politikere med visjoner om hva vi som region kan få til i fellesskap. De vi har nå er for opphengt i å fortsette å utøve sin makt på egne lokale interesser og med sine interessegrupper. De viser liten evne til å se helheten i regionen i samsvar med de partiprogrammene de ble valgt på for å utvikle Regionen Vestland.

Rolf Simonsen, styremedlem i Tysnes Arbeidarparti

Les også
Stord opnar opp for ei vurdering av fylkesskifte