KRITISK: «Om vi hadde fulgt Sverige, kunne vi trolig ha mistet noe sånn som et tusen gamle skinn på min alder, -- vi kommer nå til å dø av noe annet enn korona. Var det verd det?», skriver Fredrik Fladmark. Foto: Olav Røli

Noen linjer om løgn

Vi, som har slitt våre kalosjer mange nok tiår på kloden Tellus, vet, at det finnes tre grader av løgn: løgn, grov løgn og statistikk. Og vi ser, at koronaepidemien stort sett sokner under den sistnevnte og groveste.

Hvis jeg sier: covid-19, hva tenker du på da? Død. Selvfølgelig. Du har hørt om død fra de første små tilløp i Wuhan. Dag ut, dag inn. Alle land stenger ned alt. Reiseliv. Fly. Hoteller. Konserter. Utstillinger. Kjøpesentre. Treningssentre. Alt.

Bortsett fra Sverige. Som Ikke stengte ned. Og Anders Tegnell, som ikke stengte ned, er blitt hundset i aviser og TV verden rundt. I Sverige, forsto vi, døde gamle mennesker som fluer på fluepapir. Jeg leste endatil en notis i en seriøs, norsk avis: «Nå er enda 2 mennesker døde av korona i Sverige».

Anders Tegnell (og jeg) mente at epidemien skulle behandles som epidemier har blitt behandlet gjennom alle tider. Vel. Nå vet vi litt mer. I løpet av et halvår i 2020 døde 3.503 mennesker i Sverige av korona. Men på samme tid døde 12.800 av hjerte- og karsykdommer og 11.500 av kreft. Og i tillegg kommer alle de som døde av andre sykdommer, i trafikk, drukning, brand og alle mulige andre ting. De utgjorde i andre halvår 17.786.

Så 7,69 % av alle som døde i dette halvåret, døde av korona. Men hva hørte du om de andre 92,31 % som døde i Sverige? Og disse 3503 menneskene som døde av korona; om Sverige stengte ned – ville de ha levd i dag? Noen. Ikke alle. De fleste av disse var gamle, sykelige mennesker på alders- og sjukeheimer. Det var sikkert noen unge blant dem som døde. Men det er den traurige siden ved dette jordlivet: Det dør ustanselig mennesker. Unge og gamle. Hele tiden. Selv om vi kunne ønske at det ikke var slik.

Om vi hadde fulgt Sverige, kunne vi trolig ha mistet noe sånn som et tusen gamle skinn på min alder, – vi kommer nå til å dø av noe annet enn korona. Var det verdt det? Ikke spør meg. Spør alle de arbeidsløse. De oppsagte. Alle som har mistet levebrød i form av bedrifter. Mistet livsverket sitt. Alle som plages av ensomhet. Alle de andre som lider. (Og skjenk en bitte liten tanke til bøtte på bøtte av oppsparte milliarder til framtidens generasjoner, som nå har gått fløyten). Var det verdt det?

Det er ikke statistikken som er løgnen – men måten den blir sitert på. Ved bare å referere til antall døde i aviser, TV , – overalt. (Og dermed skremme livet av folk). Mens det er bare meg (og eventuelt Anders Tegnell) som prøver å sette tallene inn i en sammenheng. (Jeg har ikke sett noen andre).

Folk har overlevd epidemier før. Jeg hører blant dem.

Fredrik H. Fladmark