«Og mens Trump driver skitne triks i håp om å bli gjenvalgt, trenger Xi Jinping ikke bry seg. Han bestemte bare at han skulle sitte som enehersker på livstid», skriv Fredrik H. Fladmark. Foto: Ingvild Eide/Arkiv

Noen tanker om frie tanker

De av oss som har levd en stund, minnes nok med glede den vakre visen som Alf Cranner hadde gjendiktet fra tysk og sang for oss: «Din tanke er fri». Og selv om vi følte det som en selvfølge, det den fortalte oss, om at våre tanker var frie, så var det så vakkert – og sangen gikk like til hjertene våre.

«Din tanke er fri … Den kan ikke brennes, av fiender kjennes. Og slik vil det alltid bli: Din tanke er fri!» lød noe av teksten.

At det alltid skulle være sånn, tok vi som en selvfølge. Men så feil kan man ta.

Vi har gjennom årtier vendt oss til tanken om en stormakt vi kunne stole på. Og for tre år siden valgte denne staten seg en president som skulle gjøre USA «great again». Og mens USA stadig tar noen steg nedover, har vi en annen stormakt som brauter seg fram; økonomisk, teknisk og ikke minst; militært.

Og mens Trump driver skitne triks i håp om å bli gjenvalgt, trenger Xi Jinping ikke bry seg. Han bestemte bare at han skulle sitte som enehersker på livstid. Det ble vedtatt uten viderverdigheter. Hvem skulle våge å stemme imot. I slike samfunn bestemmer frykten alt.

Stormakten huser 8 millioner uigurer. De samles nå i tur og orden bak lås og slå for å lære å tenke riktig. Hva som er riktig bestemmer Xi Jinping.

Fudan-universitetet i Shanghai er et av Kinas toppuniversiteter. Dette har hatt «tankefrihet» som et av sine ledende prinsipper. Inntil nå. Nå skal ordene og begrepet ifølge myndighetene strykes av universitetets charter. Studenter skal lære å tenke som Xi Jinping. Vi skal være takknemlige for at Xi Jinping ikke fikk styre telenettet vårt.

Når en evigsittende maktpolitiker, som denne, knytter kjærlige vennskapsbånd med Putin, vet man ikke riktig hva man skal tenke om framtiden.

Den dagen kan kanskje komme, da vi i Norge skulle ønske at vi var medlem av EU.

Fredrik H. Fladmark

Artikkelen held fram under annonsen.

Stord