Oljefondet: – Fondet skulle aldri vært opprettet og er en stor bremsekloss på landets utvikling og vi må snu denne pengestrømmen, skriv Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug. Biletet er teke på Statfjord A-feltet i Nordsjøen. Illustrasjonsfoto: Per Egil Larsen

Norske oljeinntekter - kan pengestrømmen snus?

Ofte går tankene på hvordan bruke Norges inntekt fra vår petroleumsindustri, gå det an å gjøre det annerledes med disse inntektene?

Et fond som skiftet navn fra oljefondet til pensjonsfond utland, bare navnet sier mye, at det ikke skal brukes i Norge og på nordmenn men i utlandet, pensjonsfondet utland er et dekknavn for å skjules dets virkelige intensjons, invester i utlandet for politisk vinning internasjonalt

Fondet skulle aldri vært opprettet og er en stor bremsekloss på landets utvikling og vi må snu denne pengestrømmen.

Fondet får all norsk inntekt fra vår petroleumvirksomhet alle disse inntektene Norge har går inn på fondet og blir ikke regnet som inntekter til Norge og til Norges budsjett, alt går inn på dette fondet.

Snu pengestrømmen og la inntekten fra norsk petroleumsvirksomhet gå inn i det norske budsjettet, når det er fult så kan de resterende pengene bevilges til å gå inn på fondet.

Oljefondet er nå så stort at det kan vokse på dagens kapital. Klarer ikke investorene det så må de byttes ut. Vi trenger ikke låne penger til vei i gjennom kostbare lån, det samme med sykehus og annet når pengene renner forbi ytterdøren vår og ut til utenlandske interesser og vi får bare glede av litt av avkastningen.

Stopp pengestrømmen til Oljefondet, pengene skal inn i staskassen og så er det noe igjen så kan det bevilges hvert år hvor mye som skal settes inn på fondet. Ja alt som Norge får for olje og gass inntektene går rett inn på fondet etter de er registrert og kontrollert hvor de kommer fra, på denne kontoen kan de også hentes fra, da unngår vi også handlings regelen og vi unngår også å ta noe i fra fondet når vi tar pengene før de går inn på fondet. Det er lov å tenke nytt ang norske petroleum inntekter hvordan de skal forvaltes og brukes.

Hvorfor skal vi låne og fore norske banker med kostbare renter, er det for å holde liv i bankene for å pleie regjeringens venner på toppen av inntektskilden? Verdensøkonomien lever faktisk av at vi tar opp lån og stadig spekulerer de hvordan de skal få mer penger fra oss for at de rike skal få mer og vi vanlige forbrukere uføre som pensjonister skal tynes av avgifter for at staten skal ta tilbake det dem betaler ut til pensjonister og andre som får statelige utbetalinger, mens tusenvis av milliarder renner forbi ytterdøren til staskassen som ingen har lov å røre som også er statelige inntekter men som holdes utenfor budsjettene.

Er dette riktig forvaltning av Norges inntekt av norsk petroleumsvirksomhet? Mitt svar er NEI.

Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug

Artikkelen held fram under annonsen.

Bømlo