Ikkje rekn med noko nemnande draghjelp frå politikarar i Bergen, skriv Gisle Tjong.
Ikkje rekn med noko nemnande draghjelp frå politikarar i Bergen, skriv Gisle Tjong. Foto: Statens vegvesen / illustrasjon

Null draghjelp frå Bergen

Bergensavisen stilte mange ja-nei-spørsmål til dei ti toppkandidatane ved valet. Og eitt av spørsmåla galdt E16, mot E39. Og det viste seg at alle ti prioriterte Bergen-Voss-veg og bane før E39/Hordfast. Alle ti, altså. Så ikkje rekn med noko nemnande draghjelp derifrå, i alle fall ikkje før ny E16, og ny jernbanetrasé Bergen–Voss, er på plass.

Gisle Tjong