HORDFAST: «Vi er glade for det store flertallet som står bak Hordfast», skriver Øyvind Halleraker i Hordfast. Foto: Henrik Mundal Andreassen

Om politisk støtte til Hordfast

I de siste dagene har det i pressen oppstått en usikkerhet knyttet til hva som er partienes politiske prioritering når det gjelder Hordfast. Vi forholder oss til komiteinnstillingen og den nylige behandlingen av Nasjonal transportplan NTP (2022-2033) i Stortinget.

I innstillingen fra komiteen heter det om Ferjefri E39:

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Venstre, viser til at arbeidet med en opprustet og Ferjefri E39 har god fremdrift og har resultert i en betydelig satsing på E39. Nye Veier har fått ansvaret for en helhetlig utbygging av strekningen mellom Kristiansand og Stavanger.

Videre gjennomfører Statens vegvesen flere prosjekter som vil bidra til kortere reisetid, bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet på strekningen fra Stavanger til Trondheim.

Flertallet er fornøyd med at fjordkryssingsprosjektet Rogfast allerede er vedtatt igangsatt, og at Hordfast og Møreaksen vil bli oppstartet i første seksårsperiode. Disse prosjektene vil bidra til å redusere reisetiden betydelig mellom Stavanger og Bergen og mellom Ålesund og Molde.

Flertallet viser til at disse prosjektene vil knytte regionene bedre sammen og legge til rette for utvidede bo- og arbeidsmarkeder, og at dette er viktig for å legge til rette for ytterligere vekst og verdiskaping i svært industristerke regioner.

Les også
Eskeland: – Sp set heile Hordfast og Sunnfast i fare

KrF er ikke representert i komiteen, men støtter dette. Dette viser at et stort flertall på Stortinget støtter Hordfast og grunngir hvorfor det er så viktig å få dette prosjektet på plass. De samme partiene støtter Regjeringen forslag til bevilgning i første NTP periode (2022-2027).

MDG og Rødt satt begge fram forslag om å skrinlegge Hordfast, men forslagene fikk kun henholdsvis 2 og 1 stemmer.

Vi er glade for det store flertallet som står bak Hordfast og arbeider for fullt for en rask prosess fram imot stortingsbehandling av prosjektet og en byggestart i 2024/25.

Øyvind Halleraker, daglig leder Hordfast AS

Artikkelen held fram under annonsen.