Meiningar: – Hordfast må inn i prioritert del av NTB og få sin oppstarts dato, skriv Terje Halleland og Svein Erik Indbjo i Frp. Illustrasjon: Statens vegvesen

Om samferdsel

De siste dager og uker har nok en gang vist behovet for en fortsatt satsing på bedre veier på Vestlandet. Stengte fergesamband og fjelloverganger viser at vi er langt fra i mål.

Jeg håper dette er slutten på de diskusjoner som enkelte forsøker å holde liv i, med fortsatt ferge over Boknafjorden og fortsatt lik satsing på 4-5 fjelloverganger mellom Østlandet og Vestlandet.

Nå trenger vi forutsigbarhet for oppstart og videre fremdrift på viktige prosjekter som Rogfast, Hordfast og E134.

Det viktigste og mest samfunnsøkonomiske prosjektet på Vestlandet, og i hele landet for den del, er en ferjefri forbindelse mellom Bergen og Stavanger.

Vi sloss gjerne mot makta i Oslo, men det er på tide at vi stokker beina riktig på Vestlandet og klarer å marsjere i takt, med en felles målsetting.

Det er gjennomført en stor rapport om trasevalg mellom Vestlandet og Østlandet. Denne viste en strekning som var overlegen alle de andre innen reisetid, kostnader og samfunnsøkonomi.

Les også
LO Vestland vil ikkje prioritera Hordfast

E134 må opparbeides som en felles trase østover for trafikk fra både Bergen og Stavanger. Denne må bygges fremtidsrettet og vintersikker.

Det skal ikke bety at andre strekninger skal legges ned, men det skal bety at E134 skal prioriteres.

Vi er lei av å høre på innflytelsesrike personer rundt Bergen og Hordaland som snakker varmt om E134, men som i neste øyeblitt sidestiller E16 og RV7 som øst- vesttraseer. De eneste vinnerne av den debatten befinner seg på Østlandet.

Rogfast er besluttet og har bare en kort «time out» før den må forsettes og fullføres. Hordfast må inn i prioritert del av NTB og få sin oppstartsdato.

Artikkelen held fram under annonsen.

Les også
Tankespinn om Hordfast

Alle disse prosjekter ser vi motstand mot og det legges frem alternativer til både traseer og fortsatt fergedrift. Ingen av de som står bak disse innspillene vil Vestlandet godt, de representerer bare egeninteresser.

Norge står foran en stor omstilling. Vi må på mange områder bli mye mer effektive. En god infrastruktur er grunnleggende for å klare det. Se på våre naboland. Norge har nok pga sin økonomi ikke hatt det behovet for å være mest effektive i alle ledd, men det er det slutt på nå.

Både Sverige og Danmark har en helt annen veginfrastruktur en hva Norge har, de har ganske enkelt ikke hatt råd til noe annet. Det har ikke Norge fremover heller.

Dette håper jeg regjeringen ser, at lederen av regjeringen ser, og at nødvendige vedtak blir besluttet.

Terje Halleland

Stortingsrepresentant Frp

Svein Erik Indbjo

Fungerende gruppeleder Rogaland Frp