Skule Pettersen.
Skule Pettersen. Foto: Henrik Mundal Andreassen

«Reine galskapen!»

Det har i lengre tid vert mye snakk og skriving om forurensning, og fornybar energi. En ting er sikkert, all industri forurenser. Så for ikke så lenge siden at klede industrien forurenser mer enn all fly og skips trafikk til sammen i denne verden. Så hva gjør man da? Legger ned all klede industri? Nei, det går vel ikke, men industrien kan bli pålagt å ikke forsøple, ikke la avfall gå ut i naturen, i elver og i havet. På 1960-årene var jeg mye oppe i noen av de større elvene på østkysten av USA, som til New York, New Orleans og Houston. Opp til New Orleans og New York er ganske mye søppel i elvene, men opp til Houston er fælt. Vi kunne stå i maskinrommet og lukte oss til hvor langt oppe i elven vi var.

En gang ble vi fortalt om en mann som hadde falt i elven. Han druknet ikke, han døde av forgiftning fra elvevann han hadde fått i seg. Og nå ser man at våre (van)styrende skal tillate dumping av giftig gruveavfall i fjordene, også der fisken gyter, og det ser ut til at dette er ikke første gang sånt blir gjort. Også denne oppdrettsnæringen forsøpler. Villfisken beiter på avfallet, og kvaliteten blir deretter. Med andre ord, vi skal forgifte mat fatet vårt. Reine galskapen! Hva vil så våres etterkommere si? Jeg er ganske sikker på at produksjonen av vindmøller, batterier og elbiler også forurenser. En annen ting er at alt som produserer, og alt som bruker energi, avgir varme. Og nu er der snakk om å sette disse vindmøllene ut i havet. For noen år tilbake kunne vi se BBC på nettet, og der så vi at der det er satt ut vindmøller i havet har alt liv som kan flytte på seg, har forsvunnet. Faktum er at fugl, dyr og fisk har ett videre hørsels spekt en oss mennesker. Og hvorfor SKAL vi ha disse vindturbinene og disse «smartmålerne»? Jo, fordi EU forlanger det. Med andre ord, vi er underlagt EU, og må bare lyster. En form for diktatur! Og hvordan går det med denne ubåten med alt dette kvikksølvet som skulle tas opp?

Ser at Gisle Tjong skriver i Sunnhordland 29. juli at kullkraftverk tar livet av 8 millioner mennesker hvert år. Jo, det er mulig, men også der må det være mulig å rense kullrøyken. For kanskje 12-14 år siden, var Kåre Kvalvik på Hagerupshuset der han viste bilder og fortalte om hjembygda si, Sauda, om stålsmelteverket, og om problemet med røyken som tok livet av arbeidsfolka. Men så oppdaget de at skogen i fjellsida trivdes godt, var grøn og fin. Så la de om og «vasket» røyken, og laget gjødning av dette, så avfallet kan brukes til noe fornuftig. Og så så jeg i en eller annen avis for en del år siden at Statoil skulle finansiere verdens største kull kraftverk i nordlige Transvaal, og det er vel greit nok, for det er vel på en annen planet? Så har jeg lenge undret meg på, hvorfor må det være politikere for å styre landet? Er de noe klokere en oss på «grasrota»? Der er mye som tyder på det motsatte.

Skule Pettersen,

partiløs,

Buneset