Elise Fredriksen, Emma Sofie Lae-Pedersen, Solveig Eline Mathiassen og Madeleine Hjelmevoll. Emily Hunter (bak f.v.), Siv Emberland, Anders O. Kannelønning og Magnus Tofte.
Elise Fredriksen, Emma Sofie Lae-Pedersen, Solveig Eline Mathiassen og Madeleine Hjelmevoll. Emily Hunter (bak f.v.), Siv Emberland, Anders O. Kannelønning og Magnus Tofte. Foto: PRIVAT

Sjølvmordstankar?

Det å ha selvmordstanker begynner å bli mer og mer vanlig i samfunnet. I følge statistikken mister vi flere og flere i selvmord. Dette er noe vi i Ungdomsrådet i Helse Fonna mener må bli tatt opp som tema både i skolen og på arbeidsplasser.

Flere kan slite med en depresjon og ikke ha noen rundt seg som vet om det. Derfor er det viktig at vi som ungdom støtter hverandre og fyller hverdagen med glede. Så om vi ser noen personer slite, så skal man ikke gjøre ting verre for den personen. Har vedkommende gitt melding at han eller hun vil ende livet sitt så må man oppsøke hjelp med en gang. Vil ikke vedkommende ha hjelp, må man likevel ringe etter hjelp.

Når selvmordstankene kommer er det viktig å vite at du ikke er alene om å ha slike tanker, og at det finnes personer som ønsker å hjelpe deg. Ikke vent med å søke nødvendig hjelp. Snakk med en du stoler på og fortell hvordan du har det. Å snakke om det som er vanskelig er første skritt til å ta imot hjelp. Det kan bidra til å sortere tankene og gjøre det lettere å håndtere situasjonen. Helse Fonna har nå fokus på at vi alle skal snakke om selvmordstanker. Det å ha tankar om å ville ta sitt eget liv er normalt. Å snakke om det vanskelige med en venn, en lærer eller en nabo kan forebygge og redusere antall selvmord.

Hva kan utløse selvmordstanker?

Eksempler på hva som kan utløse tanker om å ta sitt eget liv:

• Belastende livshendelser som tap av nære venner eller familiemedlemmer, opplevelse av ensomhet, vedvarende konflikter, vold, overgrep, omsorgssvikt, mobbing, samlivsbrudd, arbeidsledighet og ventetid før soning i fengsel.

• Psykiske helseproblemer som for eksempel depresjon, psykoser, personlighetsforstyrrelser, rusmiddelproblemer. Særlig flere psykiske helseproblemer samtidig.

• Selvmord eller annen selvmordsatferd i familien.

En kombinasjon av flere forhold kan gi en opplevelse av håpløshet og en følelse av ikke å mestre livet. Risikoen for slike følelser øker jo flere forhold som er til stede samtidig. Det er kjent at perioden rett etter utskrivelse fra sykehus og tiden etterpå kan være en svært vanskelig periode og at selvmordstanker kan gjenoppstå i denne perioden.

Her får du hjelp:

• Ved akutte situasjoner, ring legevakten på 116 117 eller nødnummer 113.

• Mental Helse: 116 123

Artikkelen held fram under annonsen.

• Røde Kors: 800 33 321

• Kirkens SOS: 22 40 00 40

Det finnes hjelp å få, men om man er alene så bør man oppsøke hjelp. Dette er et tema som burde vært tatt opp på skolen. Det er ikke farlig å be om hjelp og man er ikke et dårligere menneske bare for at man har det vanskelig i en periode. Så ta temaet opp og vær behjelpelig når personer oppsøker deg. Snakk om selvmordstanker!

Ungdomsrådet,

Helse Fonna