Torghatten Nord er ikke skikket til å drive ferjesambandet mellom Halhjem og Sandvikvåg, og derfor bør jobben gis tilbake til Fjord1, skriv Thorleif Berthelsen.
Torghatten Nord er ikke skikket til å drive ferjesambandet mellom Halhjem og Sandvikvåg, og derfor bør jobben gis tilbake til Fjord1, skriv Thorleif Berthelsen. Foto: Henrik Mundal Andreassen

«Stans anbodskaoset Sandvikvåg - Halhjem»

Torghatten Nord har etter at de overtok anbudet fra Fjord1 ved årsskiftet på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg hatt store problemer med å fortsette det gode tilbudet til passasjerene. Mens Fjord1 hadde totalt 114 kanselleringer de ti første månedene i fjor, har Torghatten Nord kansellert hele 125 avganger per 13. januar. Det tilsvarer hver tiende avgang!

Da Vegdirektoratet lot det nye rederiet vinne anbudet, var det etter at Torghatten Nord hadde lagt seg over 1 milliard under Fjord1 i pris. Da er resultatet gitt når pris talte hele 80 %.

Samtidig har de allerede brutt kontrakten ved at de ikke har hatt reserveferjer klar. Hele fem ferjer er ennå ikke levert av verftene. Og nå får vi høre at den første av disse lar vente på seg til midten av februar. I mellomtiden øker frustrasjonen blant pendlere og næringstransport, og Kystbussen har store forsinkelser. Dette er en skandale og viser hvordan det kan gå når priskonkurransen tar overhånd. Rederiet får bøter, men hva hjelper det når vi har en regjering som kun har som mål å øke mengden konkurranse i samfunnet. Anbud er mantraet. Dette må ta slutt, og Fjord1 må få tilbake driftskontrakten. Torghatten Nord har vist seg uskikket. Men på lang sikt bør det offentlige, enten staten eller den nye regionen kjøre ferjene selv. Det er det eneste fornuftige, slik at vi kan bli kvitt anbud i samferdselspolitikken en gang for godt.

Thorleif Berthelsen,

Raudt Hordaland