KRAFT: – Så lenge Acer åpner for innenlands prissetting og derigjennom differensiering fra markedsprisen i EU, eller landene vi har kabler til/fra, er det totalt hoderystende og uforstående at vi ikke evner å ta grep, og sette et tak på prisene våre. Vi har faktisk mulighet til å bestemme selv, skriv Atle Wigum i lesarinnlegget. Foto: Henrik Mundal Andreassen

Staten og kraftkommunene våre er grådige - ikke EU eller Acer

Så kjære politikere i Regjering og på Storting; Legg grådigheten til side, reguler elektrisitetsprisene og legg til rette for best mulig verdiskaping og gode boforhold langs hele vårt langstrakte land. Der vannkraften vi er velsignet med, benyttes for felleskapets beste. Og, der vi stadig også hjelper resten av EU med fornybar kraft, samtidig som vi kan importere kraft om nødvendig (dette vil være svært unntaksvis), dog da til en høyere pris enn fra vår egen kraftproduksjon.

Grådigheten til kraftkommunene står i veien for "fornuftige" elektrisitetspriser som vi har alle forutsetninger for å ha, i Norge. En grådighet hos de kommunene som har eierskapet til de ulike kraftselskapene vi har i Norge. En grådighet over råderetten og bruken av store inntekter som jeg mener definitivt tilhører fellesskapet i Norge.

Og dette lar vi skje. Mens familier virkelig sliter med å ha råd til å koke mat til sine barn. Det private næringsliv sliter med å holde produksjon og arbeidsplasser i sving. Elkem og andre krafkrevende industrier frykter stans i produksjon og stans i etablering av nye batterifabrikker, som et eksempel blant mange. Da er det lite trøst og hjelp å finne i reduksjon i el-avgiften som i snitt gir en besparelse på rundt kr 850,- i året for en husstand. Vi må ha gjennomgripende overordnede reguleringer av bransjen!

Hvor er den politiske viljen bak alle lovordene om fellesskapets beste? Hvorfor regulerer vi ikke dette enten gjennom å sette et tak på kraftprisene våre, eller i det minste å fordele den særskatten økte importerte (EU sin markedspris) elektrisitetspriser jo tross alt er, slik at merinntektene til kommunene blir likt fordelt utover alle landets kommuner, og kommer alle til gode basert på det volumet elektrisitet hver enkelt kommune har benyttet i nettet. Hvorpå det også ville vært mye lettere å godta en utjevning av nettleien, slik at denne også ble likt fordelt på alle i Norge. Lik fordeling av særskatt/inntektene - lik fordeling av investerings- og vedlikeholdskostnader.

Den enkleste løsningen er;

1: Sett et tak på innenlands kraftpris (energi fra all egenprodusert vannkraft som minimum) med en formel som "produksjonskost + fast påslag (10 øre eksempelvis)". Det er faktisk kraftkommuner i Norge som har gjort dette på eget initiativ allerede. Men, de er pussig nok i et fåtall.

Artikkelen held fram under annonsen.

2: Fordel kraftinntektene fra fellesskapets ressurser likt med forbruket (særskatt tilfaller kommunen etter avregnet forbruk)

3: Jevn deretter ut nettleien så den er lik for hele Norge

Om det er mulig?

Ja, det er iallefall ikke EU og Acer som setter kjepper i hjulene. Dette finner du beskrevet i EU dokument 3201R0943, som enkelt sagt er ACER sitt regulativ for det interne markedet for energi (Regulation of the internal market for electricity".

Som definerer mulig innenlands prising som følger; "At the same time, scarcity pricing without price caps on the wholesale market should not jeopardize the possibility of offering reliable and stable prices to final customers, in particular household customers, small and medium-sized enterprises (SMEs) and industrial customers."

Og da står jeg kun igjen med at vi må se på oss selv, vår grådighet i kraftkommunene, og viljen til å gjøre felles ressurser til felles goder, skal prisene på elektrisitet bli helhetlig fornuftige nå og i fremtiden.

Artikkelen held fram under annonsen.

Jeg er mottakelig for dokumentasjon som viser noe annet, men slik ser jeg saken, og løsningen p.t. Så lenge Acer åpner for innenlands prissetting og derigjennom differensiering fra markedsprisen i EU, eller landene vi har kabler til/fra, er det totalt hoderystende og uforstående at vi ikke evner å ta grep, og sette et tak på prisene våre. Vi har faktisk mulighet til å bestemme selv.

Anyone? Noen som kan opplyse meg, og forstå muligheten som ligger i Acer på en annen måte?

Eller står vi igjen med kun grådighet som fasit?

Atle Wigum