I dagens Norge har vi mye å takke fagforeninger og oljeindustrien for den velferden vi har i dag, også at Norge i mange år har vært rangert som verdens beste land å bo i, skriver Tore Jubskås i Stord Sp.
I dagens Norge har vi mye å takke fagforeninger og oljeindustrien for den velferden vi har i dag, også at Norge i mange år har vært rangert som verdens beste land å bo i, skriver Tore Jubskås i Stord Sp. Foto: Henrik Mundal Andreassen

«Stord – ein industrikommune inn i framtida»

Når en ikke er fra Stord så er det første man tenker industri. En industrikommune med en unik historie med sterke og grensesprengende fagbevegelser som gikk i bresjen og hjalp til å bygge velferdsstaten Norge. Byggeprosjekter med mange «world first» og verdensrekorder.

Selv er jeg en tilflytter fra Bodø, og jobber som industrimaler for Kværner og er stolt av det, er også tillitsvalgt for min avdeling gjennom Fellesforbundet. I dagens Norge har vi mye å takke fagforeninger og oljeindustrien for den velferden vi har i dag, også at Norge i mange år har vært rangert som verdens beste land å bo i.

I dagens politiske klima er oljeindustrien under angrep, det er nesten ufattelig når en vet hva slags inntekt og rikdom det har brakt og bringer landet i dag. Ifølge Norsk Olje og Gass er verdiskapningen per sysselsatt i utvinning av råolje og naturgass 11.846.000(!) kroner, og i industrien per sysselsatt 977.000. Da er det utrolig at diverse partier snakker om å legge ned oljen om 10 år osv. osv. ... Selv i deler av «Arbeider»partiet er det ønske om å avslutte oljeindustrien. I stadig flere industrikommuner velger arbeidere bort AP til fordel for Senterpartiet. Her på Stord kommer det også signaler fra trofaste AP-folk som ikke kjenner seg igjen i partiet slik det framstår i dag. Grunnen til dette er nok at AP går inn for ACER, ønsker Norge inn i EU og gjennom EØS legger til rette for at norske arbeidere blir erstattet og underbetalt av billigere arbeidskraft fra Øst-Europa. Alt dette som Arbeiderpartiet var imot i etterkrigstiden. AP gjorde riktignok en fantastisk jobb den gang som sørget for at vi forvalter vår egen rikdom, våre ressurser og fikk den velstanden vi har i dag.

Regjeringspartiene er ikke akkurat partier for arbeidere. Dette er partier som ønsker kutt i arbeidsmiljøloven og står på kapitalens side med fokus på profitt, ikke det norske fellesskapet hvor vi står sterkt sammen med de svake. H og Frp driver politikk som favoriserer de rike, med sentralisering, stadige kutt i velferd og privatisering i helsesektor for å sikre de rike skattelette. Dette er nok mye av grunnen til at Senterpartiet vokser voldsomt fram i hele landet, spesielt mye i industrikommuner. I dag kan man trygt si at Senterpartiet er det partiet som står den norske industriarbeider nærmest.

Jeg har inntrykket av at mange i min generasjon er naive når det kommer til oljen og hva den har bidratt med. Unge trekkes til ideen om at 5 millioner nordmenn kan redde planeten ved å legge ned vår industri innen noen år. Realiteten er at andre land kommer til å ta over vår del av markedet. Når det kommer til det grønne skiftet må man se på saken med realistiske øyne og pragmatisme. Norge har den beste industrien i verden og de beste fagarbeiderne, vår industri og arbeidere sitter på en kompetanse i verdensklasse som må utnyttes i det grønne skiftet. Utvikling og nye metoder kommer ikke over natten. Vi må fortsette med vår industri for å sikre en sikker inntekt til velferdsstaten og trygge arbeidsplasser for norske arbeidere. De grønne løsningene må fases inn ettervert som de blir utviklet og lønnsomt. Her kan Norge sikre seg en posisjon som verdensledende innen grønn teknologi med Stord i spissen. Det er få kommuner i Norge med det enorme potensial Stord sitter på. Dette kan bli sikringen til velferdsstaten i framtiden.

Realiteten er at om Norge legger ned oljeindustrien om noen år så kommer bare andre land til å ta over vår del av markedet. Land som ikke har den sikkerhet og rutiner rundt utslipp og avfallshåndtering som Norge har. Sammen kan vi skape en trygg og fungerende velferdsstat og en grønn framtid for de neste generasjoner i vårt vakre land.

Tore Jubskås,

6.-kandidat Stord Senterparti