BIOGASS: Operatør Mathias Liadal Pedersen, orienterer statsministeren. Foto: Anne Kristin Hjukse / Statsministerens kontor

Stord viser vei med kumøkk og klimakutt

Veien mot nullutslipp er ikke skrivebordsteorier, men praktisk politikk med industrien som veiviser. Stord viser hvordan.

Med korpsmusikk, utenlandske gjester og stolte ansatte som ramme fikk jeg æren av å åpne biogassanlegget til Renevo på Stord. Lite gleder meg mer enn å se ambisiøse planer bli til virkelighet, bruk og kast bli til gjenbruk, og for Renevos del: Kumøkk og fiskeavfall bli til utslippsfritt drivstoff. På anlegget skal det lages flytende biogass som kan forsyne lastebiler med nok drivstoff til å kjøre 375 ganger rundt jorda, til sammen 50 GWh bio-LNG.

For få år siden var slikt science fiction. Nå skjer det. Vi bygger ny industri på skuldrene av den vi har fra før. Det er operatør Mathias Lidal Pedersen et levende eksempel på. Han begynte arbeidslivet i oljeindustrien, nå styrer han prosessen med å gjøre råstoff fra landbruk og fiskeri til biogass, på et anlegg der reaktoren er kombinert med et CO₂-fangstsystem, og der CO₂ blir tørris, og restavfall blir gjødsel.

Anlegget på Stord er et resultat av innovativ teknologi, dyktige fagfolk og – skjønte vi på seminaret etter åpningen – en gründer og daglig leder med ukuelig pågangsmot og handlekraft, i Jan Kåre Pedersen. De dristige valgene som førte til at anlegget nå er bygget, kan ikke vi politikere ta æren for. Men vi kan bidra til at det faktisk skjer. På Stord har kommunen, med ordfører Gaute Straume Epland i spissen, vært en støttespiller for etableringen, og det er lagt til rette for satsing på biogass, blant annet gjennom å bidra til utbygging av et gassledningsnett. Fra nasjonalt hold har Enova bidratt med nærmere 50 millioner kroner, og Innvoasjon Norge har gitt lån som reduserer risiko.

Når vi nå på få år skal gjennomføre den største omstillingen i norsk historie, vil det kreve betydelige investeringer. Målet er å mobilsisere mest mulig privat kapital til dette prosjektet, men markedet fikser ikke omstillingen alene. Vi må ta i bruk hele statens verktøykasse på en samfunnsøkonomisk lønnsom måte: Det betyr å se på alt fra skatter og avgifter og virkemiddelapparat til en utdanningspolitikk som gir den kompetansen industrien trenger, og til å bygge ut nettkapasitet og infrastruktur. I stort: En aktiv stat som spiller på lag med bedriftene slik at vi sammen kan nå målet om å kutte utslipp og skape jobber i hele landet.

Anlegget på Stord er et bevis på at vi er på vei inn i en tid hvor det lønner seg å være grønn, sirkulær og utslippsfri. En tid der næringsutvikling ikke trenger å skape økt press på naturressurser eller økte klimautslipp. En tid der teknologien og løsningene finnes, men der vi trenger en aktiv næringspolitikk for å utløse mulighetene. Det skal regjeringen levere.

Artikkelen held fram under annonsen.

Jonas Gahr Støre, statsminister