AVGIFT: – Dessverre har ingen partier på Stortinget signalisert støtte til Fremskrittspartiet sitt forslag om å fjerne drivstoffavgiftene for å kompensere for en ekstraordinær prisutvikling, skriv Roy Steffensen (Frp). Illustrasjonsfoto: Hilde Vormedal Nybø

Stortinget sier nei til å endre avgifter på drivstoff

Samtidig som Ap/Sp-regjeringen i 2022 har gitt oss de største skatte- og avgiftsøkningene på over 20 år, så har vi denne vinteren fått en cocktail av økte priser på både strøm, matvarer og drivstoff. Nå ser vi også at renten stiger. Høye priser er ikke noe som kan detaljstyres av politikere, men det kan høye skatter og avgifter, og derfor har Frp foreslått å fjerne og redusere forskjellige avgifter i denne ekstraordinære situasjonen.

Dessverre har ingen partier på Stortinget signalisert støtte til Fremskrittspartiet sitt forslag om å fjerne drivstoffavgiftene for å kompensere for en ekstraordinær prisutvikling. Det ble avgjort etter at finanskomiteen la frem sin innstilling 26. april, og skal endelig avgjøres med debatt i Stortinget tirsdag 3. mai. Dermed blir Frp stående alene om å ville fjerne veibruksavgiften og CO₂-avgift på drivstoff, samt vurdere reduksjon av merverdiavgift på drivstoff hvis dagens priser vedvarer. Dette ville gitt redusert pumpepris på vel 8 og 7 kroner per liter bensin og diesel, og vært et merkbart tiltak hver gang man fyller tanken.

Vi er nå i en situasjon hvor pris- og kostnadsveksten er ekstraordinær, samtidig som staten henter inn store ekstraordinære inntekter. Dessverre virker de andre partiene å være mer opptatt av å sikre inntektene til statskassen, enn å redusere utgiftene til folk og bedrifter. De har inntatt en passiv «vente og se»-holdning, samtidig som de påpeker at de følger situasjonen tett. Mens de venter tømmes lommeboka for både familier og næringsliv.

Roy Steffensen, stortingsrepresentant Rogaland, medlem av Finanskomiteen, Fremskrittspartiet