STRAUM: – Det er greit å være solidarisk med andre land, men først skal norge ha sitt – til normal norsk pris – det Norge ikke bruker kan selges til utlandet uten at det påvirker normalprisen i Norge, skriv Oddvar Midtbø. Foto: Henrik Mundal Andreassen

Strømpriser

Strømmen i Norge er nordmenns «arvesølv», gullet tar staten i form av avgifter. Dette er nordmenns eiendom og kan ikke selges til utlandet.

Hvordan strømforholdene er i andre land, er noe hvert land må ordne opp i. Staten er tjent med at strømprisen er høy og ser helst til at prisen er høy. På dette feltet er staten folkets fiende. Når vi leverer strøm til utlandet, går magasinene tomme og prisen øker. Jo høyere strømpris, jo høyere blir statens inntekter.

Normal strømpris i Norge ligger på kr 0,20 til 0,40 pr. kWt.

Strømkablene til utlandet må fjernes. Det skal ikke være slik at nordmenn skal betale for strømforbruket i andre land. Det er greit å være solidarisk med andre land, men først skal norge ha sitt – til normal norsk pris – det Norge ikke bruker kan selges til utlandet uten at det påvirker normalprisen i Norge.

Oddvar Midtbø