Meiningar: «En trygg framtid krever engasjement og mer en gode ord, skal utviklingen snus», skriv Kari Henriksen (Ap). Illustrasjonsfoto: Colourbox

Trygg oppvekst er ingen selvfølge

Det er trist å se at stadig flere barn og unge utsettes for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll. Mange får ikke kontakt med hjelpeinstanser, og terskelen for å søke hjelp kan være for høy. Vi har et barnevern som sliter, og alt for mange barn og unge som kjenner på utenforskap og mangel på et godt oppvekstmiljø.

Fagfolkene minner oss på at også etnisk norske i lukkede trossamfunn utsettes for negativ sosial kontroll, at også menn opplever tvangsekteskap, og at utviklingshemmede kan utsettes for æresrelatert vold.

Sosial kontroll og fysisk og psykisk æresvold skal ikke ha plass i vårt samfunn. Når en person krenkes, krenkes hele vårt fellesskap. I Norge skal alle ha frihet, og mulighet til å delta i sosiale fellesskap, i fritidstilbud og i arbeidslivet.

Les også
Fryktar at vaksne ikkje varslar om barn: – Skulen sviktar dei

Som ledd i kampen for å snu utviklingen vil Arbeiderpartiet ha en dialog med trossamfunnene i Norge, og en samfunnskontrakt. Trosfrihet er en menneskerett vi vil beskytte, som friheten til å ikke tro, å konvertere og frafalle. Politikken må sikre viktige fellesverdier som demokrati, rettsstat, menneskerettigheter, ikke-diskriminering og likestilling. Arbeiderpartiet mener trossamfunnene bør inviteres til å være med å bygge samfunn, gjennom å løse sosiale utfordringer, fremme integrering og dempe konflikter.

Trossamfunnene må forplikte seg til aktivt integreringsarbeid, og hindre at det oppmuntres til oppvekst-vilkår, eller spres holdninger som hemmer barns frihet og muligheter for deltakelse i, og tillit til storsamfunnet.

Les også
«Stord er ein flott kommune, men har også sine mørke sider»

Staten har hatt en årelang dialog med Den Norsk Kirke, blant annet om kvinnelige prester og om homofilt samliv. De demokratiske prosessene og lovene som ble til, ga kvinner og homofile sterkt rettsvern også i kirken.

Da vi sist fremma forslag om dialog og forpliktende samarbeid om en samfunnskontrakt med trossamfunnene, stemte flertallet i Stortinget imot. I nyhetene 6. juli hørte jeg at statssekretær Grundeland i kunnskapsdepartementet mente at dialog var avgjørende for å snu utviklingen med negativ sosial kontroll. Betyr det at regjeringspartiene har fått et nytt syn på hva som trengs, er det godt nytt. De får en sjanse til å vise det, når vårt nye forslag til kamp mot sosial kontroll skal behandles i Stortinget til høsten. En trygg framtid krever engasjement og mer en gode ord, skal utviklingen snus.

Av Kari Henriksen

Arbeiderpartiet