Dennis Kiil er mangager til artisten El Papi, som opptrådde på russekroa på Litlabø samfunnshus sist lørdag, en fest som ble stanset av politiet.
Dennis Kiil er mangager til artisten El Papi, som opptrådde på russekroa på Litlabø samfunnshus sist lørdag, en fest som ble stanset av politiet. Foto: PRIVAT

«Uriktige påstandar om russefesten»

Jeg viser til saken omrussefesten på Litlabø samfunnshus sist helg.

Ut over redegjørelsen vil jeg kort opplyse dere om at kilden som lokalavisen har valgt å lage sine overskrifter ut fra (PR-Sjef Madeleine Pedersen) ikke var på festen. Jeg har heller aldri snakket med henne før eller etter festen, og for meg er det betryggende å motta støttende meldinger fra de lokale som faktisk var tilstede som arrangører.

Jeg vet ikke hva motivene til den lokale PR-sjefen er, men det virker som den uriktige, i beste fall premature påstander som har trigget en prosess som ukritisk har blitt brukt og fungert som «bensin på bålet» i den nasjonale debatten om russens festing.

PR-Sjefen har også kommet med faktafeil og usanne påstander jeg kan med sikre kilder og beviser si at ikke er sannheten. Hvordan henne som ikke var tilstede på festen føler seg lurt vet jeg ikke hvordan er mulig.

Dennis Kiil,

manager til El Papi

Sunnhordland meiner:«Festen må få følgjer»