I den nye tenesta til Sunnhordland får du med deg alle eigedomsoverdragingar dei siste 50 dagane. Foto: Marius Knutsen

Få med deg siste kjøp og sal i heile regionen her!

Sunnhordland presenterer kjøp og sal av bustader digitalt.

Som abonnent på Sunnhordland får du tilgang til alle eigedomsoverdragingar dei siste 50 dagane. I tenesta kan du velja mellom alle kommunane i Sunnhordland.

I tillegg kan du søkja på både gards- og bruksnummer, namn, adresse og stadnamn og få fram på sanntidsoppdaterte opplysingar om enkeltoppføringar.

Les også
Ingen kom på denne bustadvisninga

Dataa i oversikta byggjer på Kartverket sine eigedomsopplysingar frå matrikkel og grunnbok, formidla av Norkart Eiendomsdatabase.

Tenesta er tilgjengeleg både på desktop og mobiltelefon.

--> Du finn tenesta her! (+)

(Har du ikkje tilgang? Prøv oss i 5 veker for 5 kroner)