I tenesta til Sunnhordland får du med deg alle eigedomsoverdragingar dei siste 50 dagane. Arkivfoto: Marius Knutsen

Sjekk kven som har kjøpt og selt hus den siste tida!

Sunnhordland presenterer kjøp og sal av bustader digitalt.

Som abonnent på Sunnhordland har du tilgang til alle eigedomsoverdragingar dei siste 50 dagane. I tenesta kan du velja mellom alle kommunane i Sunnhordland.

Les også
Dekorerer heimen med eigen kunst

I tillegg kan du søkja på både gards- og bruksnummer, namn, adresse og stadnamn og få fram på sanntidsoppdaterte opplysingar om enkeltoppføringar.

Du finn tenesta her! (+)

Dataa i oversikta byggjer på Kartverket sine eigedomsopplysingar frå matrikkel og grunnbok, formidla av Norkart Eiendomsdatabase.

Tenesta er tilgjengeleg både på desktop og mobiltelefon.

Ikkje tilgang? Finn eit tilbod som passar deg på www.sunnhordland.no/bestill

Les også
Brukar uteplassen til å vera saman
Les også
Paret følgjer spent med på husbygging på Stord frå Svalbard