1.000 observa­sjonar med kikert

Statens vegvesen er ikkje nøgde med bruken av bilbelte.

Statens vegvesen observerte 997 køyretøy under ein lengre kontroll ved Meatjønn i Heiane-området gjennom tysdagen. 33 av køyretøya blei stoppa, melder kontrolleiar Alf Urang i loggen.

 

 

 

- Bra kontroll, mange observasjonar med kikert, men mange gebyr for manglande belte. Kontrollen blei utført litt utanom normal arbeidstid, som me ser er viktig, skriv Urang.

 

Artikkelen held fram under annonsen.