Illustrasjonsfoto: Ole Berg-Rusten / NTB/ NPK

Alle over 75 år blir tilrådd ein ny dose

Med oppstart 1. juli blir no alle over 75 år tilrådd å ta ein ny oppfriskingsdose med koronavaksine. Sjukeheimsbebuarar og personar over 80 blir prioriterte.

– Det er lenge sidan dei eldste fekk førre oppfriskingsdose. Derfor er det behov for å vaksinera dei mest sårbare innbyggjarane våre, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i ei pressemelding.

Folkehelseinstituttets overvaking viser at smitten aukar. Dei nye råda er baserte på råd frå instituttet, som regjeringa nyleg har fått.

– Vaksinasjon av mange midt i ferien vil vera krevjande for ein del kommunar. Eg vil difor understreka at vaksinasjonstempoet må tilpassast kapasiteten til kommunane, seier Kjerkol.

I pressemeldinga frå regjeringa står det at sjukeheimsbebuarar og personar over 80 år bør prioriterast først i vaksinekøen. Men kommunane blir gitt rom til å finna løysingar lokalt for å gi flest mogleg i målgruppa eit tilbod.

Kommunane må også planleggja for å kunna tilby ny oppfriskingsdose til personar frå 65 år frå 1. september. Dette gjeld også for personar med underliggjande sjukdommar.

Regjeringa understrekar at pandemien er uføreseieleg, og at kommunane framleis må vera førebudde på at det kan komma endringar når det gjeld oppstart av vaksinasjon av desse gruppene og andre grupper.

Artikkelen held fram under annonsen.

Staten dekkjer kostnader til gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet.