Her er tala som viser korleis Teigen Eiendom AS gjorde det i 2022