Her er tala som viser korleis Skimmeland Eiendom AS gjorde det i 2022