2023-rekneskapen til BRS Helse AS er klar. Pilene peikar nedover