2023-rekneskapen: Dette er dei viktigaste tala for Teigen Eiendom AS