Urt & Ugras AS hamna akkurat på feil side av streken