2022-rekneskapen til Ølve Bilsenter AS er klar. Pilene peikar nedover