Inntektene til Gunnlaug Almås AS berre veks, ifølgje rekneskapen