Årsresultatet til Stord Anlegg AS i hamn. Eigaren tok ut millionutbytte