Rekneskapen til Vaktmester & Service AS er klar. Her er tala