2023-rekneskapen er klar: Pilene peikar oppover for Stord Reinhald AS