Her er tala som viser korleis Kråko Kafedrift AS gjorde det i 2022

foto