Bratt fall i inntektene til Fronta AS. Ned med 24,5 prosent.