Skjærgårdservice AS opplever kontinuerleg inntektsvekst, viser rekneskapen