Eigarane av Modulselskapet AS tok ut 4,5 millionar kroner i utbytte. Det er høgaste beløp nokosinne