Atelieet Frisør AS: Rekne­skapen er klar. Her er tala