2022-rekneskapen til Heimli AS er klar. Pilene peikar nedover