Eksplosiv inntektsvekst for Teigen Byggutvikling AS