Bratt fall i inntektene til Jan Stian Nygård Taule AS. Ned med 31 prosent.