Bustaden på Husnes er 125 kvadratmeter. Sjå kva han nettopp er seld for