Einebustaden på Leirvik er nettopp seld. Kjøparen måtte ut med nesten fire millionar kroner